Hållbar utveckling!

Genom vårt medlemskap i CSR Västsverige vill vi vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, både gällande ansvarstagande och hållbar utveckling.