Nytt projekt på Lindholmen

Vi startar 2017 med ett prestigeuppdrag för en av Älvstrandens hyresgäster. Projektet fortlöper under första halvåret där vi deltar redan i projekteringsstadiet.