Yrkeskategorier

Snickare – WH Byggservice är den största avdelningen i WH Bolagen med 30 stycken yrkesarbetare. Hos oss arbetar vi bland annat med lokalanpassningar, lägenhetsrenoveringar, ombyggnationer, service, takreparationer, fasadarbeten, fönsterbyten och undertak.

Elektriker – Ljungbloms Elektriska arbetar 11 stycken elektriker. Vi arbetar med ny- och ombyggnation samt serviceuppdrag, rådgivning och projektering, styrsystem för komfortkyla/värme samt värmepumpar och larminstallationer, data- och telekomnät.

Rörläggare – WH Rör är den minsta avdelningen sett till arbetstagare. Hos oss arbetar sex rörläggare. Vi arbetar med nyproduktion, ROT-arbeten (värme, vatten, avlopp och stambyte), service, värmesystem och värmepumpar.

Målare – Olof Leander Måleri är den näst största avdelningen i WH Bolagen, hos oss arbetar 19 målare. Vi arbetar med traditionella in- och utvändiga måleriarbeten, lägenhetsrenoveringar, renovering av offentliga lokaler samt fönsterrenovering enligt A-13metoden.

Golvläggare – Mattiné arbetar 13 golvläggare. Vi arbetar med mattläggning, parkettläggning, parkettslipning, golvvård samt avjämningsarbeten.

Arbetsledare och platschefer – Varje bolag har både platschefer och arbetsledare, antalet beror på storleken på avdelningen. De ansvarar för den dagliga driften i avdelningen och har personalansvaret i projekten. På WH Byggservice arbetar sex platschefer och en arbetsledare. På Ljungbloms elektriska arbetar en platschef. På Mattiné arbetar en platschef och en arbetsledare. På WH Rör arbetar en arbetsledare. På Olof Leander Måleri arbetar en platschef och en arbetsledare.

Produktionsledning – Produktionsledningen består av avdelningscheferna för de olika bolagen.

HR –  Arbetar med personalfrågor i alla led.

Ekonomi – Ekonomiavdelningen tillhör WH Bolagen och består av fem personer. Här arbetar en ekonomichef, två redovisningsekonomer, en projektkoordinator och en ekonomiassistent. Ekonomi arbetar bland annat med löneadministration, redovisning och bokslut.

Produktionsstöd – Produktionsstöd är företagets tekniska stöd och finns för att underlätta projekten. Här arbetar tre anställda; en med kalkyl, en med projektekonomi och en entreprenadingenjör.